Investorinformation

Case

Klicka på en av bilderna under för att läsa om caset

Kund:
Trafikverket
Plats:
Stockholm, Sverige
Utfört arbete:
Drift och underhåll av spår på Stockholm Nord-banan

Sedan oktober 2012 har Infratek totalentreprenad på drift- och underhåll samt felavhjälpning på Stockholm Nord-banan, som innefattar sträckorna Sundbyberg till Bålsta samt Ulriksdal till norr om Uppsala. Totalentreprenaden innebär att Infratek styr och planerar inom gränserna för Trafikverkets säkerhetsföreskrifter, när komponenter ska bytas ut för att förebygga fel. Den andra delen av avtalet gäller akut felavhjälpning med beredskapskedja.

─ Vi jobbar för att tågresenären ska ha en smidig resa enligt tidsplan. Genom tät dialog med kunden förstår vi behov och prioriteringar för banan, nyckeln till det goda arbete som sedan utförs är våra medarbetare. Det är driftiga personer varav flera av dem har spetskompetens – och de är ute och levererar varje dag, säger Jens Jangbäck divisionschef Järnväg.

Grundkontraktet pågår mellan 2012 – 2017, med det första optionsåret förlängs kontraktet fram till sista september 2018. Infratek har möjlighet till ytterligare ett optionsår.

 

Se bilder från caset

Kund:
Ellevio
Plats:
Älvsjö, Långbro Stockholm
Utfört arbete:
Kablifieringsprojekt i bostadsområde

Infratek ansvarar för ett större kablifieringsprojekt som innefattar rasering av luftledningar och förläggning av ny kabel i mark, med anslutning fram till slutkund.

 - Det som gör projektet unikt är omfattningen, det pågår länge och berör många. Det är också många olika typer av jobb som ska utföras vilket gör att det blir mycket samordning i projektet. Installatörer, montörer, schaktpersonal och belysningsmontörer för gatubelysningen måste göra sin del i rätt tid för att arbetet ska klaffa. Alla involverade har gjort ett jättebra jobb, säger Ramen Yunadim, projektledare på Infratek.

Schaktavtal och överenskommelse med boende i de cirka 100 berörda hushållen, gjordes innan projektets start hösten 2015. Projektet är indelat i tre etapper och beräknas vara helt färdigställt i slutet av 2016.

 

Se bilder från caset

Kund:
Ellevio
Plats:
Västkusten, Stockholm och Storstockholm
Utfört arbete:
Utfört arbete: drift- och underhållsarbete och projekt i samtliga Ellvios områden

Sedan januari 2013 har Infratek under Radissonavtalet skött drift- och underhåll på Ellevios nät i områdena Västkusten, Stockholm och Storstockholm samt projekt i samtliga Ellevios områden. Nu väljer Ellevio att lösa ut det andra och sista optionsåret på Radissonavtalet med Infratek, vilket innebär att vi fortsätter med befintligt drift- och underhåll samt projekt på avtalet 2017 ut. 

Förlängningen är ett kvitto på att Infratek levererar kvalité och att Ellevio har fortsatt förtroende för Infratek med medarbetare.

─ Infratek har en bra bredd som rikstäckande leverantör med närvaro i alla Ellevios områden och är även heltäckande vad gäller tjänster inom service och entreprenader på alla spänningsnivåer, säger Jan-Olov Olsson, Contract Manager på Ellevio.

Infratek har beredskap för felavhjälpning dygnet runt, året om och garanterar att personal är på plats inom en till en och en halv timme, beroende på geografiskt område, vid elavbrott. Cirka 670 000 lokalnätskunder omfattas av drift- och underhållsavtalet som Infratek har för Ellevio.  

Se bilder från caset

Kund:
Karlstad kommun
Plats:
Karlstad kommun
Utfört arbete:
Byte av 5000 ljuskällor

Infratek genomför förebyggande underhåll och byter ut 5000 ljuskällor per år i Karlstad kommun.

Bytet av ljuskällor är en del av det drift- och underhållsavtal Infratek har med Karlstad kommun, som startade i september 2012 och pågår fram till september 2017, då Karlstad kommun valt att lösa ut de två optionsåren i avtalet.

I avtalet med Karlstad kommun ingår cirka 22 000 offentliga ljuskällor, vilka är uppdelade i olika områden med cirka 5000 ljuskällor i varje område. Genom dokumenterad och beräknad tidsplan utförs bytena innan ljuskällornas livslängd förbrukats. Belysning, särskilt under de mörka vintermånaderna, är en viktig faktor som underlättar tillvaron och ger ökad trygghetskänsla för individen. Genom planerat underhåll undviks ljusbortfall på lokalgator, villavägar, cykel- och gångbanor, idrottsplatser med mera.

Under arbetet genomgås hela den berörda anläggningen, samtliga ljuskällor byts ut och armaturerna rengörs invändigt. I snitt behöver ljuskällorna bytas ut vart fjärde år och då de flesta lampor i ett område installerats samtidigt, byts dessa också ut samtidigt – så kallat seriebyte. 

Se bilder från caset

Kund:
A-train
Plats:
Stockholm, Sverige
Utfört arbete:
Drift och underhåll av järnvägsanläggningen för Arlanda Express

Sedan 1999 sköter vi drift och underhåll av järnvägsanläggningen för Arlanda Express, höghastighetståget mellan Stockholm central och Arlanda flygplats.

- I det här uppdraget har vi ett helhetsåtagande med funktionsansvar som ställer höga krav på service, tillgänglighet och kvalitet, säger Leif Andersson, affärsutvecklare för järnväg på Infratek.

Underhållsavtalet omfattar drift och underhåll av Ban, El, Signal och Tele (BEST) på järnvägsanläggningen till höghastighetståget mellan Stockholm central och Arlanda flygplats. Tele-delen omfattar även t.ex. passagerarinformationssystem (PIS), larmövervakning (SCADA), telefonväxel (PABX) kameraövervakning (CCTV) m.m. 

Avtalet förlängdes under 2012 och gäller till 2016.

- Uppdraget har kännetecknats av ett långt och nära samarbete mellan A-Train och Infratek samt en gemensam målbild av att vara Sveriges punktligaste tågoperatör. Arlanda Express har för tionde året i rad behållit denna position, säger Per Thorstenson, VD på A-Train.

Om oss

Infratek är Nordens ledande leverantör av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Koncernen har ca 1350 anställda och flera kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Vår uppgift är att se till att den grundläggande infrastrukturen i samhället fungerar. Det arbete vi dagligen utför för våra kunder berör mer än två miljoner människor runtom i Norden. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom elkraft, kollektivtrafik och belysning m.m.